Du Lịch

Chìa khóa cho cơ hội định cư tại Mỹ: Đánh giá chi tiết về Visa EB5

Visa EB5 là một loại visa định cư đầu tư cho phép nhà đầu tư nước ngoài đến Hoa Kỳ và thường trú nếu họ đầu tư ít nhất 500.000 đô la vào một doanh nghiệp mới hoặc đang hoạt động tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp trong vòng hai năm.

Visa EB-5 được thành lập bởi Đạo luật Cải thiện và Đầu tư năm 1990 để thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Hoa Kỳ và tạo ra việc làm. Visa EB-5 được chia thành hai loại:

 • Visa EB-5 trực tiếp: Loại visa này dành cho các nhà đầu tư đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp mới hoặc đang hoạt động ở Hoa Kỳ.
 • Visa EB-5 qua chứng nhận đầu tư: Loại visa này dành cho các nhà đầu tư đầu tư vào một quỹ đầu tư EB-5, là một quỹ được quản lý bởi một công ty quản lý đầu tư có giấy phép.

Để đủ điều kiện xin visa EB-5, nhà đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có ít nhất 500.000 đô la đầu tư (hoặc 1 triệu đô la nếu đầu tư ở khu vực ưu tiên).
 • Đầu tư vào một doanh nghiệp mới hoặc đang hoạt động ở Hoa Kỳ.
 • Việc làm được tạo ra phải là việc làm toàn thời gian cho công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp.
 • Nhà đầu tư phải có trình độ tiếng Anh đủ để giao tiếp hiệu quả trong công việc.
 • Nhà đầu tư phải có lý lịch tư pháp trong sạch.

Visa EB-5 là một cách tuyệt vời để đến Hoa Kỳ và thường trú nếu bạn có đủ khả năng tài chính. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là visa EB-5 là một loại visa định cư Mỹ đầu tư và có những rủi ro liên quan đến đầu tư. Bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư về khả năng xin visa EB-5 trước khi đầu tư.

Yêu cầu tạo ra nguồn việc làm trong chương trình EB-5


Yêu cầu tạo ra nguồn việc làm trong chương trình EB-5 là một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài muốn nhập cư vào Hoa Kỳ theo chương trình này. Để đủ điều kiện cho chương trình EB-5, nhà đầu tư phải đầu tư ít nhất 500.000 đô la vào một dự án kinh doanh mới hoặc đang hoạt động ở Hoa Kỳ và tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian mới cho người lao động Mỹ đủ điều kiện trong vòng hai năm.

Những việc làm được tạo ra từ chương trình EB-5 phải là những việc làm toàn thời gian, được trả lương và không phải là việc làm tạm thời hoặc theo mùa. Những việc làm này cũng phải được tạo ra cho người lao động Mỹ đủ điều kiện, có nghĩa là những người lao động này phải là công dân Mỹ, người nhập cư có thẻ xanh hoặc cư dân hợp pháp của Hoa Kỳ.

Nếu nhà đầu tư không thể tạo ra đủ số việc làm trong thời gian quy định, họ có thể mất tư cách xin visa EB-5. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể phải chịu trách nhiệm trả lại số tiền đầu tư cho chính phủ Hoa Kỳ.

Yêu cầu tạo ra nguồn việc làm trong chương trình EB-5 là một yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo rằng chương trình này có lợi cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Việc tạo ra việc làm mới giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra cơ hội cho người lao động Mỹ.

Quy trình nộp Visa EB-5

Visa EB-5 là một loại visa thường trú dành cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư ít nhất 500.000 đô la vào một dự án kinh doanh mới hoặc đang hoạt động ở Hoa Kỳ và tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian mới cho người lao động Mỹ đủ điều kiện trong vòng hai năm.

Để nộp đơn xin visa EB-5, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Tìm một dự án kinh doanh đáp ứng các yêu cầu của chương trình EB-5.
 2. Đầu tư vào dự án kinh doanh.
 3. Tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian mới cho người lao động Mỹ đủ điều kiện trong vòng hai năm.
 4. Nộp đơn xin visa EB-5 với Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Quy trình nộp đơn xin visa EB-5 có thể phức tạp và tốn thời gian. Bạn nên tham khảo ý kiến của một luật sư di trú có trình độ để đảm bảo rằng bạn nộp đơn đúng cách và đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình EB-5.

Dưới đây là một số bước cụ thể trong quy trình nộp đơn xin visa EB-5:

 1. Tìm một dự án kinh doanh đáp ứng các yêu cầu của chương trình EB-5.

Khi tìm kiếm một dự án kinh doanh, bạn cần lưu ý đến các yếu tố sau:

 • Dự án phải có khả năng tạo ra việc làm.
 • Dự án phải có khả năng sinh lời.
 • Dự án phải có đội ngũ quản lý có năng lực.
 • Dự án phải có hồ sơ pháp lý rõ ràng.
 1. Đầu tư vào dự án kinh doanh.

Số tiền đầu tư tối thiểu cho chương trình EB-5 là 500.000 đô la đối với các dự án kinh doanh ở khu vực điều kiện (TEA) và 1 triệu đô la đối với các dự án kinh doanh ở các khu vực không phải là TEA.

Bạn có thể đầu tư vào dự án kinh doanh bằng tiền mặt, cổ phần, trái phiếu hoặc các hình thức tài sản khác.

 1. Tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian mới cho người lao động Mỹ đủ điều kiện trong vòng hai năm.

Người lao động Mỹ đủ điều kiện là người có quốc tịch Mỹ hoặc người có giấy phép làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ. Người lao động phải làm việc toàn thời gian, ít nhất 35 giờ mỗi tuần.

 1. Nộp đơn xin visa EB-5 với Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Để nộp đơn xin visa EB-5, bạn cần chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Đơn I-526, Đơn xin Nhập cư cho Nhà đầu tư.
 • Bản sao hộ chiếu.
 • Bản sao giấy khai sinh.
 • Bản sao bằng cấp học vấn.
 • Bản sao lý lịch kinh doanh.
 • Bản sao báo cáo tài chính.
 • Thư xác nhận từ dự án kinh doanh về việc bạn đã đầu tư và dự án đã tạo ra việc làm.

USCIS sẽ xem xét đơn xin của bạn và quyết định xem bạn có đủ điều kiện để được cấp visa EB-5 hay không.

Nếu bạn được cấp visa EB-5, bạn sẽ có thể nhập cư vào Hoa Kỳ và trở thành thường trú nhân vĩnh viễn.

Bạn cũng có thể thích..